Rury i kształtki Pvc do zaopatrzenia w wodę

Jakie są kształtki do rur z tworzyw sztucznych lub co trzeba kupić na fajkę wodną

Na pierwszy rzut oka instalacja rurociągu PCV nie jest tak trudna - to rury i urządzenia do ich połączenia, ważne jest, aby po prostu zebrać tego "projektanta". Jest to błędna opinia i staje się przyczyną niepotrzebnych marnotrawstw, irytacji i innych problemów. Właściwy dobór komponentów, rur i "połączeń", które są właściwie nazwane okuciami, musi uwzględniać szereg czynników.

Jak mogę określić, co będzie wymagane do zainstalowania plastikowego rurociągu?

Aby określić liczbę i rodzaj wymaganych okuć, najlepiej jest sporządzić dokładny plan dla przyszłego rurociągu zgodnie ze skalą i zakotwieniem do terenu. Tak więc, jeśli w miejscu układania jest jakaś przeszkoda, w związku z którą należy zmienić kierunek rurociągu, należy go również umieścić na planie.

Zgodnie z ukończonym schematem, łatwo będzie określić liczbę ślepych zaułków, przecięcia rur z połączeniem i do obejścia, i rozgałęzienie rurociągu będzie widoczne. Dla każdego z tych przypadków projektowane są specjalne kształtki, które omówimy bardziej szczegółowo później. Cóż, jeśli na planie natychmiast podzielimy przyszły rurociąg na segmenty, w oparciu o standardową długość rur PVC dostępnych na rynku.

W ten sposób możesz zobaczyć obszary, w których wymagane są połączenia bezpośrednie. Na przykład długość rury wynosi 3 metry, a prosta na schemacie to 3,5 metra. Oczywiście, konieczne jest zbudowanie rury poprzez dołączenie do niej dodatkowego segmentu. W przypadku takich połączeń stosuje się najprostszy rodzaj dopasowania - połączenie. Osobno należy zwrócić uwagę na te miejsca, w których konieczna jest zmiana średnicy rurociągu. Aby połączyć rury o różnych średnicach, są specjalne okucia.

 • Materiał ten poświęcony jest doborowi i instalacji rur z tworzyw sztucznych do ścieków.
 • O użyciu rur metal-plastik do ogrzewania domu mówi się tutaj.
 • Ten link zawiera informacje o rurach miedzianych do ogrzewania.

Oprócz projektu, armatura różni się materiałem i sposobem połączenia (lutowanie, gwint wewnętrzny, gwint zewnętrzny).

Rodzaje złączek do rur z tworzyw sztucznych

Kąt do łączenia rur z tworzywa sztucznego

Kąt lub kolano to jeden z najczęstszych rodzajów okuć. Przy jego pomocy wykonuje się zwroty autostrady. Kąty są niezbędne do zainstalowania rurociągu PCW dowolnej skali - od wody do łazienki w mieszkaniu po dostarczenie wody do budynków mieszkalnych.

Dla ułatwienia instalacji dostępne są wygięcia o różnych kątach łączenia rur - 30, 45 lub 90 stopni, co pozwala łatwo zamontować zwrot o dowolnej złożoności.

Kolanka do rur z tworzyw sztucznych są pozbawione gwintów i są łączone z rurami poprzez lutowanie. Kolana gwintowane są stosowane do rur wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego.

Wtyczki są zainstalowane na końcach rurociągów, ograniczając gałęzie ślepe. W razie potrzeby, zatyczka może być sprzężony z innym rodzaju okucia, na przykład może to przyczynić się do włączyć pająka trójnik (węzeł łączenia poprzecznego na połączenie trzech rur), jeśli jest taka potrzeba.

Wtyczki są używane nie tylko do montażu rurociągów, ale również do ochrony rur podczas transportu w przypadku ryzyka wniknięcia kurzu lub zanieczyszczeń do wnęki rur.

Poprzeczka służy do łączenia kilku systemów zaopatrzenia w wodę lub oddzielnych części dużego systemu. Każda gałąź krzyża znajduje się pod kątem prostym względem dwóch sąsiednich. Tak więc poprzeczka jest jednoczącym połączeniem wzajemnie prostopadłych rurociągów. Połączenie systemów i części systemu często wiąże się z koniecznością łączenia rur o różnych średnicach lub z różnych materiałów. W związku z tym żaby są dostępne z połączeniami lutowanymi lub gwintowanymi, istnieją modyfikacje, które jednocześnie działają jako adaptery między rurociągami o różnych średnicach.

Trójniki instalowane są w miejscach rozgałęzienia rurociągów, a dla wygody instalacji można wybrać trójnik, w którym centralne odgałęzienie znajduje się pod kątem 90, 45 lub 30 stopni. Podobnie jak krzyżyki, trójniki są dostępne dla różnych połączeń, istnieją również modele adapterów.

Kontury są szczególnym rodzajem osprzętu, który ułatwia ominięcie przeszkody istniejącej na jezdni bez użycia kilku kolan lub innego zestawu okuć. Kontury są również stosowane w miejscach, w których dwa rurociągi muszą krzyżować się bez połączenia.

Najczęściej podpory są używane do instalacji dużych sieci ciepłej wody, ponieważ są one przeznaczone do sztywnego mocowania rur niezbędnych do ich rozszerzalności cieplnej. Stopień ekspansji niewielkiego odcinka rurociągu w łazience zwykłego mieszkania nie jest tak duży, że użycie wsparcia było warunkiem wstępnym. W domu podpory mogą być przydatne przy instalowaniu ciepłej wody w domu lub chacie ze zdalnym położeniem kotła grzewczego.

Sprzęganie to metoda łączenia rur, która może zaoszczędzić nawet wtedy, gdy zwykłe lutowanie nie może być wykorzystane z tego czy innego powodu. Tak więc pod względem funkcjonalności rozróżnia się cztery typy sprzężeń:

 • Aby podłączyć identyczne rury średnicy z jednego materiału. Takie złącza nie mają gwintów i są połączone z rurami poprzez lutowanie.
 • Do łączenia rur z różnych materiałów. Okucia te mogą mieć różne odmiany tych związków, w szczególności, jedną z najbardziej powszechnych rodzajów jest sprzęgło, którego jedna strona jest przeznaczona do połączenia z rurą z tworzywa sztucznego i zamocowane do niego za pomocą lutowania twardego, a drugi znajduje się gwint i jest połączona z rurą metalową za pomocą śruby. Wśród łączników do łączenia rur z różnych materiałów są modyfikacje przeznaczone do łączenia rur z tworzyw sztucznych z elastycznymi rurami falistymi, jednak najczęściej są one stosowane w instalacjach kanalizacyjnych.
 • Łączniki - przejścia łączące rurociągi o różnych średnicach. Wśród tych sprzęgieł istnieć jako odmiany do łączenia rur z tworzywa sztucznego, przeznaczone do połączenia dwukierunkowego za pomocą lutowania i modyfikacji do łączenia rur z tworzywa sztucznego do innego rodzaju rury mającej na gwint z jednej strony.
 • Do hermetycznego uszczelniania. Takie łączniki można instalować w miejscach połączeń rurociągów, na których może działać dowolny ładunek, oraz trudno dostępnych połączeń - w przypadkach, w których ważna jest szczelność połączenia i wysoka niezawodność. Takie sprzęgi mają specjalne pierścienie silikonowe, które po zamocowaniu są zaciśnięte po obu stronach specjalnymi nakrętkami.

"Amerykanin nazywa się uniwersalnym składanym i hermetycznym złączem, który służy do łączenia hydrauliki lub podczas przemieszczania wspólnego rurociągu do obszaru problemowego. Często przed "amerykańskim" instalowany jest zawór, który umożliwia, w razie potrzeby, szybkie odcięcie wymaganego obszaru i usunięcie osprzętu hydraulicznego w celu naprawy lub wymiany.

Rozpoczynając instalację rurociągu z rur z tworzyw sztucznych, nie zapomnij o potrzebie zainstalowania zaworu odcinającego. W szczególności w każdym systemie lub na jego miejscu ważne jest zainstalowanie zaworu odcinającego, przez który można odciąć dopływ wody odcinając część rurociągu w celu rewizji lub naprawy.

Podobnie jak złączki, zawory mogą mieć różne typy połączeń ("lutowanie" lub "lutowanie-gwintowanie") z odpowiednimi wymaganiami instalacyjnymi. Dla wygody instalowania rurociągów produkowane są zawory bezpośrednie i kątowe, łączniki zaworów łączące odcinki rur o różnych średnicach. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę funkcję zaworów przy wyborze zaworu odcinającego. Tak więc, istnieją zawory do rur PCV, przeznaczone do montażu na przewodach doprowadzających gaz, rury grzewcze na ciepłą i zimną wodą, a oni nie są wymienne, ponieważ mają różne zasoby szczelność i odporność na wysokie temperatury.

Przegląd odmian okuć z PVC

Dzisiaj rurociągi z tworzyw sztucznych przeważają w zakresie linii wodociągowych. Rury z materiałów polimerowych jest prawie całkowicie wypchnięta z analogami stalowych związane ze względu na wiele zalet eksploatacyjnych - trwałość, niski koszt i łatwość instalacji poprzez kształtek, które zostaną omówione w tym artykule.

Dowiesz się, które plastykowe rurki istnieją i jak się między sobą różnią. Uwzględnione zostaną plastikowe łączniki do lutowania i klejenia oraz instrukcje do ich ręcznego montażu.

Zakres i funkcja

Kształtki z PVC - elementy kształtowe stosowane w instalacji rurociągów wodnych do:

 • łączenie ze sobą oddzielnych odcinków systemu zaopatrzenia w wodę;
 • przejście między rurami o różnych średnicach;
 • ułożenie odgałęzień z głównego obiegu wodociągu;
 • instalacja obszarów toczenia.

Za pomocą elementów łączących z PVC (polichlorek winylu) dopuszczalne w systemach wodnych, temperatura cieczy nie przekracza 60 stopni (Dopuszczalny wzrost temperatury krążącego czynnika do 100: 0 przez okres nie dłuższy niż 2 minuty, z tym, że wydajność wodociągu mniejszej niż 30 l / min) . W rurociągach ciepłej wody produkty z tego materiału nie są używane, ponieważ maksymalna temperatura PCW wynosi 120 stopni, gdy osiąga punkt odkształcenia.

Okucia z tworzyw sztucznych mogą być stosowane do montażu zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych rurociągów. Podczas układania komunikacji zewnętrznej konstrukcje o kształcie są używane ze specjalnej modyfikacji plastiku - PVC (nieplastyfikowany polichlorek winylu).

Charakterystyczną cechą kształtek NPVC jest zwiększona wytrzymałość mechaniczna, a co za tym idzie zdolność wytrzymywania większego ciśnienia transportowanego medium, co umożliwia stosowanie ich w ciśnieniowych systemach zaopatrzenia w wodę.

Klasyfikacja polimerowych elementów łączących odbywa się według następujących parametrów:

W zależności od technologii produkcji mogą być stosowane złączki z tworzyw sztucznych rzucone lub podzielone na segmenty. Formowane konstrukcje są monolityczne, nie mają żadnych połączeń, ponieważ są wytwarzane przez wylewanie stopionych postaci polichlorku winylu o danej konfiguracji. Kształtki segmentowe wykonane są z elementów rurowych z PVC zespawanych ze sobą w warunkach przemysłowych - ich konstrukcja posiada szwy, co oznacza, że ​​wytrzymałość mechaniczna produktu jest nieco mniejsza. Wszystkie kształtki NPVC są odlewane, natomiast produkty do zaopatrzenia w wodę śródlądową można segmentować.

Schemat stosowania okuć z PVC

Na podstawie kształtu wyróżniono następujące rodzaje kształtek z tworzyw sztucznych:

 1. Łączenie - łączy ze sobą dwie równoległe części rury wodnej, długość produktów zmienia się w granicach 5-33 cm.
 2. Adapter (redukcja) - złącze przeznaczone do łączenia rur o różnych średnicach. Istnieją również łączniki stosowane do łączenia rur z tworzyw sztucznych z żeliwa lub metalu.
 3. Koszulka - przeznaczona do instalacji odgałęzienia z głównych linii wodnych, jest wytwarzana pod kątem 90, 65 i 45 stopni;
 4. Krzyż, który może być dwupłaszczyznowy (oddziela dwie rury prostopadle do siebie) lub jedną płaszczyznę (wykonuje równoległe odgałęzienie). Kąty położenia dysz - 45 i 90 0.
 5. Wycofanie - jest używane, gdy konieczne jest zainstalowanie części tocznych rury wodnej, umożliwia obrót pod kątem 90, 40 i 30 0.

Dzięki metodzie montażu wszystkie elementy łączące do rur wodociągowych PVC są podzielone na klej i armaturę do lutowania. Łączniki klejowe są preferowanym wyborem pod względem łatwości instalacji. To połączenie nie wymaga użycia specjalnego sprzętu (lutownica, która wymaga konstrukcji do lutowania) i doświadczenia z nim.

Jednakże pod względem niezawodności i długowieczności złącza, łączniki do lutowania win-at - połączenie dyfuzyjne stykających się powierzchni występuje w stosunku do siebie nawzajem, a po zestaleniu powstaje monolityczna struktura, stabilna do mechanicznych wpływów i wysokie ciśnienie. Ta metoda służy do instalowania zewnętrznych systemów dostarczających wodę pod ciśnieniem z NPVC.

Klejenie rur i kształtek z PVC (wideo)

Klejenie jest również określane jako spawanie na zimno lub chemiczne. Aby wdrożyć tę metodę, będziesz potrzebował specjalnego kleju, który jest emulsją rozpuszczalnika i cząsteczek polimeru rozpuszczonych w nim. Zgrzewanie na zimno rury wodnej daje połączenie "wszystko w jednym", po stwardnieniu klejone połączenie ma właściwości podobne do łączenia rur i kształtek.

Zaleca się używać klej "Tangit", Wyprodukowany przez niemiecki koncern Henkel i odtłuszczacz z tej samej firmy. Klej sprzedawany jest w pojemnikach o pojemności 120, 250 i 500 gramów. Cena 125-gramowej rury wynosi 200 rubli.

Technologia pracy jest następująca:

 1. Rura jest cięta prostopadle do osi za pomocą specjalnego obcinaka do rur rolkowych. Możesz użyć piły do ​​metalu z drobnymi zębami lub szlifierki, ale musisz przestrzegać gładkości cięcia, ponieważ niezawodność połączenia zależy bezpośrednio od niego.
 2. Za pomocą skrobaka do twarzy powstaje ścięcie na powierzchni czołowej pod kątem 15 stopni. Jest to etap obowiązkowy, którego ignorowanie zwiększa ryzyko zeskrobania kleju z kontaktujących się powierzchni.
 3. Za pomocą miarki mierzona jest głębokość korpusu złączki, zgodnie z którą oznaczenie granicy wejścia zaznaczone jest na rurze.

Rozmiar obróbki powierzchni do klejenia

Następnie należy pozostawić podłączony zespół, aby klej wyschnął. Czas schnięcia zależy bezpośrednio od temperatury otoczenia: 5-10 minut - jeśli jest powyżej 10 0, 15-20 minut - w temperaturze poniżej 10 0.

Błędy w klejeniu rur

Do lutowania rur i kształtek z PVC potrzebujesz specjalnej lutownicy. Konieczne jest wybranie narzędzia z dyszami odpowiadającymi średnicy podłączonych produktów. Wszystkie lutownice do użytku domowego mają zestaw dysz do rur o średnicy 16-43 mm, w razie potrzeby można je kupić osobno.

Lutowanie rur i kształtek z PVC

 1. Lutownica jest zainstalowana na płaskiej powierzchni i wyposażona w dysze o wymaganych rozmiarach. Urządzenie jest podłączone do sieci i ogrzewa się do temperatury 280 stopni. Czas nagrzewania zależy od mocy urządzenia, średnio -10-15 minut. Należy zauważyć, że konieczne jest lutowanie rur PCV w temperaturze pokojowej, praca na mrozie nie jest dozwolona.
 2. Za pomocą obcinaka do rur rolkowych, rura jest cięta na odcinki o wymaganej długości pod dokładnie prostym kątem. Końcowa część rury i wewnętrzne ściany złączki są traktowane środkiem odtłuszczającym i suszone przez 2-3 minuty.
 3. Elementy łączące są nakładane na nagrzane końcówki lutownicy, gdzie są przechowywane przez określony czas. Czas nagrzewania zależy od średnicy i grubości ścianek produktów, konkretne dane podano w tabeli.

Czas spawania rur z tworzyw sztucznych

Najczęstsze błędy w instalacji złączek do lutowania są zaniedbane podczas czyszczenia powierzchni łączących przed zanieczyszczeniem, co prowadzi do pogorszenia jakości spawanego szwu i niewłaściwego pozycjonowania części podczas dokowania.

Należy zauważyć, że napływ stopionego tworzywa sztucznego utworzonego w szczelinie można usunąć dopiero po zestaleniu się związku. Robiąc to natychmiast po włożeniu rury do złączki, ryzykujesz odkształcenie złącza. Konieczne jest również ścisłe przestrzeganie wymaganego czasu ogrzewania. Jeżeli rura zostanie przegrzana, z powodu zwiększonej miękkości materiału pojawi się wewnętrzny dopływ, który zmniejszy średnicę rury wodnej i pogorszy jej przepływ.

Rury PCV do zaopatrzenia w wodę: funkcje aplikacji i instalacji

Ostatnio rury PVC do kanalizacji są używane częściej, ponieważ przy tworzeniu dowolnego systemu zaopatrzenia w wodę szczególną rolę odgrywają jego wytrzymałość, ekonomiczność i wytrzymałość. Właśnie te cechy wyróżniają rury PCV. Zadaniem każdej rury wodnej jest dostarczenie nie tylko wody technicznej do nawadniania, ale także wody pitnej. W związku z tym woda przechodząca przez rury musi pozostać świeża i czysta, dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiedni materiał do produkcji rur.

Rury z PVC są szeroko stosowane do instalacji różnych systemów zaopatrzenia w wodę

Charakterystyka techniczna rur PVC do zaopatrzenia w wodę

Rury PVC (polichlorek winylu) są konstrukcją polimerową znacznie przewyższającą inne analogi pod względem zastosowania i danych technicznych. Złożona struktura polimeru umożliwiła znaczną poprawę jakości rur, na przykład w celu poprawy wytrzymałości na uderzenia i mrozoodporności. Przy produkcji rur nie używa się toksycznych materiałów, nie mają one specyficznego zapachu, dlatego idealnie nadają się do zaopatrzenia w wodę pitną i stworzenia daczy wodnej z rur z tworzyw sztucznych.

Rury z tworzyw sztucznych nie są toksyczne i przyjazne dla środowiska

Główne cechy wyróżniające rur PVC

Współczesne realia życia wymagają nowych rozwiązań i podejść w dziedzinie materiałów budowlanych. Problemy środowiskowe zmuszają ludzi do rozwoju coraz większej liczby obszarów podmiejskich. Domki letnie rosną tuż przed naszymi oczami. A jeśli decyzja o budowie lub zakupie przenośnego domu jest łatwa, następnym ważnym problemem jest zaopatrzenie w wodę. Należy pamiętać, że należy podać zarówno wodę do picia, jak i regularne podlewanie.

Rury HDPE do zaopatrzenia w wodę, ich odmiany i metody instalacji. Co to jest, gdzie są stosowane, jakie są odmiany. Zalety i wady rur z polietylenu i metody łączenia.

Wybór materiału na rurociąg jest bardzo szeroki (żelazo, plastik, polietylen). A spośród wszystkich tych linii wyróżnia się szczególnie niezrównaną charakterystykę techniczną rur z PVC. Główne cechy wyróżniające tego typu rury są następujące:

 • niski koszt;
 • długi okres użytkowania;
 • Nie podlegają zniszczeniu przez prądy wodne i promienie ultrafioletowe;
 • nie boją się różnych zasad i kwasów;

Rury z PVC są łatwe do zainstalowania i mają długą żywotność

 • łatwość montażu wspólnej struktury zaopatrzenia w wodę;
 • Nie zwijaj się, jeśli woda zamarza;
 • nie boją się małych trzęsień ziemi (leżących w ziemi).

Wybierając rury z PVC, możesz być pewny ich wytrzymałości i niezawodności. Taki wysokiej jakości rurociąg będzie służył ci przez kilkanaście lat.

Klasyfikacja i wymiary rur z PVC

Istnieje następująca klasyfikacja rur PVC:

 • ciśnienie;
 • bezciśnienie;
 • służąc do destylacji rzadkich mediów.

Czasami na końcach rur instalowane są gniazda dla bardziej intymnego połączenia ze sobą. Instalacja domu lub dostawa rur z tworzywa sztucznego do rury wodnej bez takiego elementu odbywa się poprzez zamontowanie wszystkich części za pomocą specjalnego kleju.

Rury z PVC są dostępne w średnicach od 12 do 630 mm

Rury różnią się rozmiarem:

 1. Długość: 1, 2, 3 i 6 m.
 2. Przekrój: średnica rury z tworzywa sztucznego do rury wodnej może wynosić od 12 do 630 mm.
 3. Grubość ścian.

Eksploatacja rur PCV odbywa się przy trzech odczytach ciśnienia: 6, 10 i 16 atmosfer.

Ważne! Chociaż rury z PVC wytrzymują temperatury do 60 ° C, eksperci zalecają, aby ograniczali się do znaku maksymalnego podczas pracy w temperaturze 45 ° C.

Zalety i wady rur z tworzyw sztucznych

Jak każdy inny materiał budowlany, zastosowanie rur PVC ma swoje zalety i wady.

Rury z tworzyw sztucznych wytrzymują temperatury do 60 stopni

Zalety są następujące:

 • nie wybuchowy;
 • niska toksyczność;
 • zwiększona odporność na różne wpływy chemiczne;
 • niewielka waga;
 • doskonała przepustowość;
 • bezpieczeństwo ekologiczne;
 • brak form korozyjnych;
 • nie zapalaj;
 • długi okres użytkowania (ponad 55 lat);
 • dobra tolerancja wstrząsów hydraulicznych;
 • prostota instalacji;
 • doskonałe przewodnictwo cieplne.

Użycie materiałów o niskiej jakości podczas instalacji rury wodnej może prowadzić do wycieków

Jednak nawet przy wszystkich niewątpliwych zaletach, istnieją pewne wady, takie jak:

 • strach przed wysoką temperaturą;
 • potrzeba dokładnej izolacji w warunkach niskich temperatur;
 • złożoność recyklingu.

Przy wyborze rur PCV do budowy sieci wodociągowej należy wziąć pod uwagę wszystkie punkty od regionu zamieszkania do średnicy rur z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia w wodę.

Letni dopływ wody w domku wykonany z rur polipropylenowych

Każdy właściciel letniej rezydencji wie, że bez regularnego podlewania nie powinieneś czekać na dobre zbiory. Dlatego podczas osiedlania się w strefie podmiejskiej problem stałego zaopatrzenia w wodę dla każdego mieszkańca lata jest jednym z pierwszych.

W przypadku tymczasowej letniej rury wodnej rura może być układana na powierzchni ziemi

Ponieważ bardzo kłopotliwe i trudne jest doprowadzenie wody do wiaderek z pobliskiej kolumny lub stawu, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest ustawienie rury wodnej wykonanej z rur polipropylenowych. Oczywiście, do jego instalacji potrzebne będą odpowiednie koszty finansowe i niewielkie umiejętności fizyczne. Ale w rezultacie będziesz mieć możliwość systematycznego nawadniania ogrodu i ogrodu.

Przydatna rada! Przed rozpoczęciem układania fajki wodnej należy sporządzić wstępny schemat, biorąc pod uwagę położenie drzew owocowych, krzewów jagodowych, rzędów z warzywami.

Łączenie rur z tworzyw sztucznych za pomocą sprzęgła

Jeśli masz studnię lub studnię artezyjską na miejscu, możesz zapewnić sobie i najczystszą wodę do picia. Istnieją dwa rodzaje podmiejskiego zaopatrzenia w wodę:

 1. Demontowalny. Rury układane są na powierzchni ziemi i są połączone w taki sposób, że pod koniec sezonu woda może być łatwo zdemontowana i usunięta do przyszłego roku. Zaletą jest minimalna konserwacja, możliwość podłączenia do dowolnego źródła wody i natychmiastowe wykrywanie nieszczelności. Wadą jest coroczny demontaż konstrukcji na okres zimowy.
 2. Stać. Aby utworzyć ten rodzaj rury wodnej, rury układane są w kopanych rowach, które są pokryte ziemią od góry. Zaletami są możliwość korzystania z tego systemu zaopatrzenia w wodę nawet w zimnych porach roku. Obecność rur pod ziemią gwarantuje ich bezpieczeństwo przed złodziejami. Wady obejmują bardziej pracochłonny sposób znajdowania i eliminowania wycieków.

Schemat instalacji wymiennego zasilania wodą w kraju: 1 - kątowanie śrubowe, 2 - złącze gwintowane, 3 - adapter, 4 - adapter, 5 - trójnik 90 stopni, 6 - łącznik, 7 - gwintownik, 8 - adapter, 9 - rura, 10 - pierścień uszczelniający, 11 i 12 - zaciski, 13 - dysza do nawadniania, 14 - rura 25 mm

Zanim zaczniesz budowę letniego zaopatrzenia w wodę, musisz wcześniej określić jej wygląd, aby poprawnie skompilować kosztorys.

Układanie podmiejskiej rury wodnej z rur PVC

Aby żyć wygodnie w wiejskim domu, mając możliwość obcowania z naturą, czystym powietrzem, spokojem i dobrze utrzymanym terenem domu, musisz wcześniej zadbać o warunki systemu podtrzymywania życia w wodzie. W związku z tym zaopatrzenie w wodę musi być zorganizowane w taki sposób, aby jego działanie i funkcjonalność nie zależały od warunków pogodowych (śnieg, grad, deszcz, ciepło). Prawidłowo dobrany materiał i umiejętne układanie rurociągu jest gwarancją trwałego i niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Przykład wstawki rury PCV do letniego wodociągu do stalowej rury centralnego zaopatrzenia w wodę

Musisz zacząć od projektu. Nie bądź profesjonalnym inżynierem i dokładnie rysuj linie, wystarczy dokładnie odzwierciedlić na papierze lokalizację domu, letnią kuchnię, ogród kwiatowy, ogród i ogród. Oznacza to, że miejsca, w których należy regularnie dostarczać wodę. Następnie możesz wykonywać pomiary i lepiej dodać trochę długości, ponieważ niektóre części rur będą się przycinać i wiązać.

Rysując ogólny widok rury wodnej, dokładnie policz wszystkie skręty rur, aby poznać wymaganą liczbę łączących się części. Zamówienie najlepiej wykonać raz, aby rury, kształtki i złączki pochodziły z tej samej partii.

Przed położeniem podziemnej rury wodnej zawsze powstaje pytanie: do jakiej głębokości powinny być zakopane rury? Właściciele prywatnych działek nie powinni zapominać, że nadejdą mrozy, a część wody pozostanie w rurach. Zgodnie z danymi technicznymi, minimalny poziom dla układania całej podziemnej komunikacji wynosi 1,6 m.

Przykład rozmieszczenia podmiejskiej rury wodnej z ułożeniem rury pod ziemią

Ten parametr obliczono na podstawie różnych pomiarów zamarzania gleby. Dlatego lepiej nie ryzykować i nie wykopać rowu o tej głębokości. Gwarantuje to działanie rurociągu w każdych warunkach pogodowych. Jeśli nie masz możliwości zrobienia tak głębokiego wykopu, lepiej poszukać pomocy u lokalnej organizacji budowlanej. Eksperci z dokładnością do centymetra powiedzą Ci poziom zamrożenia ziemi w twoim regionie. Oczywiście, za tę usługę trzeba będzie zapłacić.

Ważne! Ziemia na głębokości 1,6 m nigdy nie marznie, temperatura na tym poziomie jest zawsze dodatnia.

Jeśli warunki naturalne nie pozwalają na wykonanie tak głębokiego rowu (skały skalne, glina), konieczne jest wykonanie wstępnej izolacji termicznej rur. Jednakże nie należy również zbyt głęboko grzebać rur z PVC. Ponieważ ciśnienie może być bardzo wysokie, a rura wodna nie może znieść, pęknie i niech przepłynie.

Rura dla rury wodnej musi być położona poniżej poziomu zamarzania gruntu lub dodatkowo zaizolowana

Po całej instalacji całego zaopatrzenia w wodę należy go sprawdzić. Trzeba to zrobić, zanim okop pokryje się ziemią. Odwróć najpierw wodę do małej mocy, a następnie stopniowo zwiększaj wysokość głowy. Uważnie obserwuj, czy woda nie kopie nigdzie i swobodnie przechodzi przez rury. Nie bądź zbyt leniwy, aby ominąć rurociąg wzdłuż całej długości, zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń. Jeśli nie zauważyłeś żadnych odchyleń od norm, odważnie zakop w wykopie. Proces układania rury wodnej jest zakończony.

Rury i kształtki z PVC do zaopatrzenia w wodę

Zastosowanie takiej bazy jako polichlorku winylu znacznie zwiększyło wytrzymałość i praktyczność rur i kształtek do zaopatrzenia w wodę, a tym samym znacznie zwiększyło zapotrzebowanie na taki materiał budowlany wśród właścicieli daczy. Okucia to elementy niezbędne do łączenia rur z PVC. Mają również wysokie właściwości techniczne, takie jak:

 • wysoka odporność chemiczna;
 • szczelność;
 • długoterminowy.

W przypadku rur o różnych średnicach należy stosować różne typy okuć

Ważne! Rury i kształtki z PVC są tak bezpieczne dla środowiska, że ​​posiadają certyfikat większości krajów europejskich.

Okucia są zasłużenie najbardziej uniwersalnym projektem interkonektu. Są one szeroko stosowane do instalacji, najważniejsze jest to, aby wybrać je zgodnie ze średnicą rur PVC do wody. Ponieważ materiał do produkcji ma raczej niewielką wagę, takie rury mogą być łatwo transportowane nawet do odległych miejsc zamieszkania.

Dodatkowe zalety to łatwość instalacji, którą może być absolutnie każdy. Warto również zwrócić uwagę na znaczące oszczędności budżetowe. Spędziwszy minimalne środki, otrzymujesz własny system zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości w swoim ogrodzie.

Podłączanie rury metalowej i plastikowej za pomocą łącznika gwintowanego

Jak podłączyć plastikowe rury do zaopatrzenia w wodę

Istnieje kilka podstawowych sposobów łączenia rur z tworzyw sztucznych w celu utworzenia rury wodnej.

Klejenie. Przed rozpoczęciem procesu sprawdź elementy połączenia pod kątem kompatybilności. Aby to zrobić, włóż rurę do złączki - wejście musi wynosić dwie trzecie. Do dokładnego cięcia rur używaj noża lub obcinaka walcowego. Następnie końcowa sekcja jest piaskowana papierem ściernym lub zwykłym plikiem. Ostrożnie usuń wióry i dmuchnij rurką. Oczyszczona powierzchnia zostaje odtłuszczona.

Klej nakłada się na wewnętrzną powierzchnię elementów łączących. Dopiero potem rurkę ostrożnie włożono do złączki i obrócono o 1/4 obrotu. Zapewnia to równomierne rozprowadzanie kompozycji kleju. Następnie połączenie jest ustalane w trybie ręcznym do suszenia (około 25-35 sekund). Pozostałości kleju są usuwane za pomocą serwetki.

Klejenie - najprostszy sposób podłączenia rur z tworzyw sztucznych

Sprzęgło. Ten rodzaj połączenia stosuje się, gdy średnica rury przekracza 50 mm. Kawałek rury jest przymocowany do złącza, tworząc odpowiednie oznaczenia. Klej nakłada się na wewnętrzną powierzchnię rury i sprzęgła i ostrożnie mocuje zgodnie ze znakami.

Połączenie kołnierzowe. Ta metoda wykorzystuje gumową uszczelkę, która łączy żeliwny kołnierz ze śrubami.

W dzwonie. Najpierw wszystkie punkty dokowania są nasmarowane związkiem silikonowym (szczeliwo, tyłek), a następnie rura jest wkładana do gniazda do odpowiedniego oznaczenia.

Spawanie. Najbardziej niezawodna metoda instalacji. Rury powinny być bardzo równomiernie przycięte. Przy pomocy specjalnych urządzeń spawalniczych końce rur są podgrzewane do wymaganej temperatury, a następnie mocno połączone. Ta metoda łączenia jest często używana do układania rurociągu pod ziemią.

Metoda łączenia jest stosowana do łączenia rur o średnicy większej niż 5 cm

W systemie zaopatrzenia w wodę możliwe jest zastosowanie dowolnej z powyższych metod mocowania rur. Ale przed rozpoczęciem każdego z nich konieczne jest przeprowadzenie etapu przygotowawczego. Obejmuje on odcinki o wymaganej długości (upewnij się, że wszystkie średnice rur z tworzywa sztucznego dla rury wodnej są takie same), fazowanie, zdejmowanie końców rur i ich odtłuszczanie.

Budowa rury wodnej w ogrodzie wykonanym z rur z tworzyw sztucznych może znacznie poprawić warunki życia jej właściciela. Korzystając z rur PCV, stworzysz mocny i trwały system zaopatrzenia w wodę, który umożliwi racjonalną eksploatację zasobów wodnych.

Rury HDPE do zaopatrzenia w wodę, ich odmiany i metody instalacji

Zaopatrzenie w wodę prywatnego domu ze studni: cechy instalacji systemu

Rura odpływowa ścieków: funkcje i specyficzne zastosowania

Ręczna pług do odśnieżania: cechy konstrukcyjne i użytkowe

Farba do tapety do malowania i cechy jej zastosowania

Teksturowana farba do ścian i cechy jej zastosowania

Write a Reply or Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

29 − = 27