Rury Pvc do zaopatrzenia w wodę

Rodzaje rur PCV do zaopatrzenia w wodę - zalety i wady, metody instalacji

Żywotność każdego systemu zaopatrzenia w wodę zależy od jakości i niezawodności elementów, które tworzą go podczas instalacji. Artykuł będzie dotyczył takiej różnorodności, jak rury PVC do zaopatrzenia w wodę: charakterystyka, wskaźniki techniczne, zalety / wady itp.

Odmiany i cechy rur PVC

Polichlorek winylu jest właściwym połączeniem węgla, wodoru i chloru, a także różnych zanieczyszczeń dodawanych na etapie produkcji. Materiał jest nietoksyczny, umożliwia wspólne stosowanie z dowolnymi płynami: od wody pitnej po kwasy i oleje.

Do chwili obecnej istnieją dwa rodzaje takich rur:

 • PVC - używane do transportu zimnej wody;
 • CPVC - ze względu na zwiększoną zawartość chloru dobrze współdziałają z ciepłą wodą (więcej szczegółów: "Cechy rur CPVC i zasady ich stosowania").

Jeśli chodzi o transport płynów przemysłowych, pracę pod zwiększonym ciśnieniem i w nietypowych warunkach środowiskowych, konieczne jest stosowanie specjalnych stabilizatorów, które zwiększają odporność na uderzenia i odporność rur na niskie temperatury. Standardowe rury wodne są montowane z ciśnieniowych produktów z PVC, ponieważ ich główną zaletą jest możliwość pracy z wysokim ciśnieniem w sieci.

Biorąc pod uwagę oznakowanie produktów PCV, można znaleźć następujące odmiany:

 • według wielkości: duże, średnie, małe;
 • przez promień gięcia: sztywny, elastyczny, bardzo elastyczny;
 • w drodze instalacji: zewnętrzny, wewnętrzny;
 • według rodzaju ciśnienia roboczego: ciśnienie, bez ciśnienia, dla rzadkich cieczy.

Cechy niektórych z tych odmian:

 • rury wodne typu zewnętrznego są montowane z rur o przekroju 9-63 centymetrów przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 6-10 atmosfer;
 • w systemach bezciśnieniowych odpowiednie rury PVC o przekroju 11-63 centymetrów, działające przy ciśnieniu nie większym niż 0,16 MPa.

Zgodnie z normą długość produktów z PVC wynosi 1, 2, 3 i 6 metrów, a średnica wynosi od 1,2 do 63 centymetrów. Przy zakupie bardzo ważne jest sprawdzenie rur pod kątem różnych nierówności ścian, zwiększona szorstkość itp. Rura musi być idealnie płaska na całej swojej długości.

Charakterystyka techniczna rur z polichlorku winylu

Wybierając produkty z PVC, należy dokładnie sprawdzić ich etykietowanie. Na poziomie międzynarodowym założono, że na rurach wyświetlane są kody kreskowe zawierające informacje o głównych cechach produktu.

Informacje wyświetlane na kodzie kreskowym:

 • SDR - wartość stosunku średnicy zewnętrznej i grubości ścianki rury, a także te dwie wartości oddzielnie od SDR;
 • warunkowa drożność rury;
 • znamionowa siła docisku;
 • sztywność pierścienia rury;
 • maksymalne dopuszczalne ciśnienie w rurociągu.

Jeśli dokładnie przestudiujesz dokumentację regulacyjną, możesz znaleźć wiele różnych parametrów i wymagań, które muszą spełniać rury wodociągowe z PVC, ale wszystkie mogą zostać zredukowane do listy wspólnych standardów.

Następujące parametry są uważane za standardowe:

 • żywotność - 50 lat;
 • gęstość materiału wynosi 1,4 grama na centymetr sześcienny;
 • niepalność;
 • wartość przewodności cieplnej wynosi od 0,15 do 0,25 (wat / (metr * stopień Celsjusza));
 • obliczona rozszerzalność liniowa wynosi 0,07 (milimetr / (metr * stopnie Celsjusza));
 • dynamiczna zmiana wymiarów rur podczas ogrzewania - do 5 procent;
 • ograniczająca wartość płynności wraz ze wzrostem długości rury o średnicy większej niż 1,2 centymetra - od 49 MPa;
 • względna wartość wydłużenia przy zerwaniu rury większej niż 1,2 centymetra - od 25 procent;
 • nieprzezroczystość materiału wynosi do 0,2 procent. Przeczytaj także: "Odmiany rur PVC, zalety i cechy użytkowania".

Nowoczesne rury PCV do zaopatrzenia w wodę mają margines bezpieczeństwa 1,25 / 1,75 jednostek dla zaopatrzenia w zimną i gorącą wodę. Zewnętrzne doprowadzanie wody odbywa się za pomocą rur o wartości SDR 41-17 i ciśnieniu 16-6 bar. Produkty mają szary kolor, a z kanalizacji różnią się kształtem dzwonka. Na rynku dostępna jest również czarna rura PVC o tych samych właściwościach i parametrach (szczegóły: "Kule zastosowania czarnych rur z tworzyw sztucznych, cechy produktu").

Pozytywne i negatywne właściwości produktów PCV

Rury ciśnieniowe ich PVC mają niską wagę i niską cenę w porównaniu z innymi rodzajami rurociągów. Specjalny pierścień jest zainstalowany na gnieździe, aby uszczelnić złącze, co pozwala uniknąć stosowania materiału uszczelniającego. Produkty są montowane między sobą za pomocą sprzętu spawalniczego i specjalistycznych narzędzi. Wykonywanie pracy jest zwykle ręczne i nie są do tego potrzebne specjalne umiejętności.

Ponadto rura PVC do dostarczania wody nie gnije i jest obojętna na efekty korozyjne, co czyni ją idealnym produktem do organizacji zaopatrzenia w wodę pitną. Materiał użyty do produkcji rur nie nadaje się do intensywnego spalania. Wewnątrz rury mają gładką powierzchnię, która nie powoduje gromadzenia się różnych ciał stałych, złogów soli itp. Wszystko to daje ci prawo do otrzymania maksymalnego okresu eksploatacji pół wieku, jak wskazano powyżej.

Organizując zaopatrzenie w wodę pitną, możliwe jest dostarczenie tak ważnego zasobu do dowolnej części budynku ze względu na wiele elementów łączących, zarówno do prostoliniowej instalacji, jak i do obracania układu pod kątem. Jeśli porównamy produkty z PVC z rurami polietylenowymi, inną istotną zaletą jest to, że w fajce wodnej PVC do picia powstaje niekorzystne środowisko do odtwarzania bakterii. Struktura powierzchni polichlorku winylu jest odporna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i bezpośrednio na ultrafiolet.

Wady rur PCV są niewielkie, ale niektóre z nich są znaczące:

 • Nie mają zastosowania w ciepłej wodzie i systemach grzewczych. Ograniczająca temperatura ogrzewania (krótkotrwała) może osiągnąć 65 stopni Celsjusza, a optymalna wartość nie powinna przekraczać 45 stopni Celsjusza;
 • jeżeli środowisko może obniżyć temperaturę poniżej -10 stopni Celsjusza, to warto zadbać o jakość izolacji rurociągu PVC;
 • Podczas recyklingu nie są potrzebne rury PCV do spalania, ponieważ w procesie spalania uwalniany jest chlor;
 • Najtrudniejszym etapem ich instalacji może być dokowanie rurociągami z innych materiałów.

Zasady instalacji produktów z PVC

Zakupioną rurę PVC do zaopatrzenia w wodę można zainstalować na następujące sposoby:

Metoda montażu kleju wymaga od pracownika wcześniejszego sprawdzenia łączonych elementów (patrz: "Jak zainstalować rury PVC - instrukcje samodzielnego układania"). Rury są po prostu wkładane do odpowiedniego łącznika, jeśli sklejają się normalnie bez przyklejania, można przystąpić do ich cięcia. Po dostosowaniu długości produktu należy wyczyścić końce za pomocą pilnika i specjalnego noża, które są sfazowane. Następnie produkty są przedmuchiwane i odtłuszczone, a obszary klejone są nasmarowane klejem.

Rury są wprowadzane do złączki z obrotem około jednej czwartej średnicy w celu równomiernego rozprowadzenia kleju. Następnie połączone elementy są mocowane na około pół minuty, a dodatkowy klej jest szybko usuwany, zanim się zestali. Jeśli średnica rury przekracza 5 centymetrów, konieczne jest zakupienie z góry mocnych wiązań dla jastrychu.

Jeśli średnica rur wynosi od 5 do 11 centymetrów, należy użyć sprzęgła. Analogicznie do dopasowania produkty są najpierw mierzone poprzez włożenie ich do złącza i oznakowanie, a następnie wycięcie. Przygotowane produkty i rękaw są rozmazane klejem z późniejszym utrwaleniem. Rury są wbudowane w sprzęgło o 2/3.

Jeśli mówimy o mocowaniu przez gniazdo, oznacza to użycie specjalnego kleju silikonowego. Rura jest wkładana do gniazda na wcześniej zaznaczonej odległości. Ważne jest równoczesne umieszczenie elementów na tej samej osi, aby nie było żadnych zniekształceń podczas dokowania.

Jak zainstalować pojedynczą rurę wodną

Cały system zaopatrzenia w wodę można zbierać etapami. Po pierwsze, należy opracować schemat układu, biorąc pod uwagę lokalizację głównego wyposażenia i komponentów systemu. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę rozmiar i liczbę wszystkich obiektów. Schemat pokazuje również sposób układania i kierunek rur.

Jeśli chodzi o zastąpienie przestarzałego systemu zaopatrzenia w wodę, należy wyłączyć dopływ wody i zdemontować wszystkie rury. Następnie, oprócz rur z PCV, konieczne jest przygotowanie nożyczek z systemem kontroli kąta cięcia, czyszczeniem stawów, składem kleju i szczotkami.

Jeśli rura PVC ma dużą średnicę, należy użyć obcinaka walcowego. Po odcięciu rur i przekrojach końcówek pod kątem prostym do ścian, należy je przetworzyć za pomocą noża, aby usunąć fazki lub plik.

Przed rozpoczęciem procedury klejenia należy użyć środka czyszczącego, traktując je złączami. Tylko kombinacja środka czyszczącego i kleju da maksymalne wiązanie, ponieważ wchodzące w interakcje, związki te tworzą monolityczne połączenie bardzo trwałe i hermetyczne. Pozostałości kleju spoza rury muszą zostać usunięte. Wybór kleju powinien odbywać się z uwzględnieniem zaleceń producenta wyrobów z PVC.

Jakie są wyposażenie w ciśnieniowe rury z PVC

Kształtowane części ciśnieniowych rur PVC są reprezentowane przez dużą liczbę modeli i wymiarów.

Każda część wykonuje określoną funkcję i jest wybierana zgodnie z charakterystyką konkretnego potoku:

 • sprzężenia, zainstalowane na liniach prostych, są podwójnym dzwonem, zapewniającym wysokiej jakości dokowanie gładkich rur i odgałęzień;
 • naprawić rękaw ślizgowy - jest to wyjątkowa modyfikacja, która ma wokół krawędzi wnęki do układania gumowego pierścienia uszczelniającego. Konstrukcja sprzęgła umożliwia jego przesuwanie się przez rurociąg, co ułatwia proces naprawy w trudnodostępnych obszarach;
 • koszulki Służą do przekierowania rurociągu do różnych urządzeń lub do rozgałęzienia kolejnej linii. W sieciach ciśnieniowych trójniki są reprezentowane przez strukturę z dzwonkiem trójdrogowym;
 • rury rozgałęzione Konieczne jest podłączenie rur PVC z zaworami odcinającymi lub wodociągami, gdzie stosowane są rury z innych materiałów. Do łączenia rur o różnych średnicach konieczne są połączenia przejściowe;
 • jeśli konieczna jest zmiana kierunku transportu wody, to zakręty i zakręty. Zewnętrznie produkty te są gładkie po jednej stronie, a po drugiej mają dzwonek. Odgałęzienie siodełka służy do wstawiania rur z PVC do innych rurociągów.

Z powyższego można wywnioskować, że rury PVC są bardzo opłacalne i wygodne w obsłudze. Różnorodne metody ich instalacji i duża liczba produktów pomocniczych umożliwiają wdrożenie różnorodnych systemów zaopatrzenia w wodę. Wysoka jakość materiałów i niezawodność instalacji sprawiają, że żywotność urządzenia jest wyjątkowo długa.

Ze wszystkich rodzajów rur z tworzyw sztucznych, po raz pierwszy w przypadku systemu zaopatrzenia w wodę, osoba korzystała z rury PCV. Pierwsza rura wodna z tego materiału została zbudowana w Niemczech w 1934 roku. Do tej pory rury z tego materiału są istotne w zewnętrznych sieciach wodociągowych. Na tej stronie przyjrzymy się właściwościom i zakresowi rury PVC.

Polichlorek winylu jest pierwszym na świecie materiałem syntetycznym, który zaczął być szeroko stosowany w budowie rur wodociągowych w budownictwie. W większości przypadków materiał ten jest produkowany do produkcji rur kanalizacyjnych.

Rury z PVC mają dużą liczbę pozytywnych właściwości, gdy ich zastosowanie do rur wodnych na ścianach nie tworzą się chodaki, nagromadzenia, mają dobrą odporność na korozję.

Na końcu znajduje się dzwonek, który upraszcza proces łączenia rur. Do instalacji, spawanie na zimno jest stosowane ze specjalnym klejem, którego podstawą musi być rozpuszczalnik.

Montaż rur wodociągowych z rur PVC

Przed zainstalowaniem rury wodnej należy wykonać schemat rozmieszczenia rur. Musisz zastanowić się, gdzie zostanie zainstalowana wanna, kran, miska ustępowa, pralka. Musisz również dowiedzieć się, gdzie można kupić rury PVC do zaopatrzenia w wodę. Wymiary i ceny można znaleźć bezpośrednio w sklepie lub na stronie.

Kolejnym etapem jest zaplanowanie wymaganej długości rur, przejść, okuć, a także kranów. Możesz zaplanować dwie opcje routingu rur: wewnętrzne i zewnętrzne. Do zewnętrznego doprowadzania wody konieczne jest kupowanie osobno elementów złącznych, na przykład - klipsy. W przypadku przewodów wewnętrznych przyciąć ogrodzenie rurowe o dużej średnicy złączy.

Należy pamiętać, że elementy złączne do rur z zimną wodą powinny być zainstalowane w odległości około 0,5 metra. W przypadku gorącej wody - częściej, gdy podczas ogrzewania rura ma właściwość, aby nieznacznie się rozszerzyć. Aby spawać rurociąg, musisz zakupić specjalną spawarkę.

Najbardziej racjonalne jest doprowadzenie rur wodociągowych z PCV z punktu wprowadzenia do pionu. W ostatnim połączeniu konieczne jest, aby z niego było możliwe rozcieńczenie rury i armatury nie mniejszej niż 0,1 metra dla wygodnego wprowadzania lutownicy.

Zalety i wady rur PVC

Zalety tego materiału to:

 • dobra odporność na chemikalia;
 • Wewnątrz rury nie tworzą się różne rodzaje osadów;
 • nie gniją i nie nadają się do korozji;
 • okres użytkowania sięga pięćdziesięciu lat;
 • rury w strefach niebezpiecznych sejsmicznie są szeroko stosowane;
 • mają wysoką ognioodporność;

Jednak nic nie jest idealne, PVC ma również swoje wady:

 • Podczas łączenia nie można używać nici, materiał ten ma niski współczynnik odporności na uszkodzenia mechaniczne;
 • gdy temperatura powietrza spadnie poniżej zera stopni, plastyczność rury PCV jest zmniejszona, może pęknąć;
 • Jeżeli rura przechodzi przez temperaturę wyższą niż 150 stopni, musi być dodatkowo zaizolowana.

Producenci produkują rury o różnych średnicach, zewnętrzna grubość może wynosić od 12 do 1000 mm. Długość waha się od 56 centymetrów do 6 metrów. Dlatego musisz wykonać pomiary i określić, jaki rozmiar jest odpowiedni dla Ciebie.

Przy wyborze średnicy należy zacząć od miejsca użycia, na przykład w domu obciążenie na rurze będzie znacznie mniejsze niż w szkole. Jeśli rura będzie eksploatowana w miejscu przemysłowym, jej średnica powinna wynosić około 300 mm. Szkoły, szpitale i inne miejsca publiczne używają rur PVC o średnicy 200 mm. W przypadku domu maksymalny rozmiar powinien wynosić 150 mm, to więcej niż wystarcza.

Rury typu kwadratowego są używane tylko do nawadniania prywatnych działek.

Ceny rur PVC zależą od wielu czynników, takich jak:

 • producent;
 • średnica;
 • długość;
 • do wewnętrznego doprowadzania wody lub zewnętrznego.

Biorąc pod uwagę średnie wskazania, koszt najmniejszej rury o średnicy 56 centymetrów wynosi około 100 rubli. Średnica rur o średnicy 100-150 milimetrów, długość 3 metry ma cenę około 500 rubli za sztukę. Najdroższe rury, które są wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, kosztują ponad 10 tysięcy rubli na 6 metrów.

Rury wykonane z polichlorku winylu są szeroko stosowane we wszystkich typach budynków. Mogą różnić się średnicą, długością, grubością, producentem, ale mają jedną wspólną cechę - niezawodność. Takie rury będą służyć swoim mistrzom przez dziesięciolecia, nie powodują różnych blokad w ich wnętrzu, nie podlegają korozji.

Rury PCV do zaopatrzenia w wodę: funkcje aplikacji i instalacji

Ostatnio rury PVC do kanalizacji są używane częściej, ponieważ przy tworzeniu dowolnego systemu zaopatrzenia w wodę szczególną rolę odgrywają jego trwałość, ekonomiczność i wytrzymałość. Właśnie te cechy wyróżniają rury PCV. Zadaniem każdej rury wodnej jest dostarczenie nie tylko wody technicznej do nawadniania, ale także wody pitnej. W związku z tym woda przechodząca przez rury musi pozostać świeża i czysta, dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiedni materiał do produkcji rur.

Rury z PVC są szeroko stosowane do instalacji różnych systemów zaopatrzenia w wodę

Charakterystyka techniczna rur PVC do zaopatrzenia w wodę

Rury PVC (polichlorek winylu) są konstrukcją polimerową znacznie przewyższającą inne analogi pod względem zastosowania i danych technicznych. Złożona struktura polimeru umożliwiła znaczną poprawę jakości rur, na przykład w celu poprawy wytrzymałości na uderzenia i mrozoodporności. Przy produkcji rur nie używa się toksycznych materiałów, nie mają one specyficznego zapachu, dlatego idealnie nadają się do zaopatrzenia w wodę pitną i tworzenia podmiejskiej rury wodnej z rur z tworzyw sztucznych.

Rury z tworzyw sztucznych nie są toksyczne i przyjazne dla środowiska

Główne cechy wyróżniające rur PVC

Współczesne realia życia wymagają nowych rozwiązań i podejść w dziedzinie materiałów budowlanych. Problemy środowiskowe zmuszają ludzi do rozwoju coraz większej liczby obszarów podmiejskich. Domki letnie rosną tuż przed naszymi oczami. A jeśli decyzja o budowie lub zakupie przenośnego domu jest łatwa, następnym ważnym problemem jest zaopatrzenie w wodę. Należy pamiętać, że należy podać zarówno wodę do picia, jak i regularne podlewanie.

Rury HDPE do zaopatrzenia w wodę, ich odmiany i metody instalacji. Co to jest, gdzie są stosowane, jakie są odmiany. Zalety i wady rur z polietylenu i metody łączenia.

Wybór materiału na rurociąg jest bardzo szeroki (żelazo, plastik, polietylen). A spośród wszystkich tych linii wyróżnia się szczególnie niezrównaną charakterystykę techniczną rur z PVC. Główne cechy wyróżniające tego typu rury są następujące:

 • niski koszt;
 • długi okres użytkowania;
 • Nie podlegają zniszczeniu przez prądy wodne i promienie ultrafioletowe;
 • nie boją się różnych zasad i kwasów;

Rury z PVC są łatwe do zainstalowania i mają długą żywotność

 • łatwość montażu wspólnej struktury zaopatrzenia w wodę;
 • Nie zwijaj się, jeśli woda zamarza;
 • nie boją się małych trzęsień ziemi (leżących w ziemi).

Wybierając rury z PVC, możesz być pewny ich wytrzymałości i niezawodności. Taki wysokiej jakości rurociąg będzie służył ci przez kilkanaście lat.

Klasyfikacja i wymiary rur z PVC

Istnieje następująca klasyfikacja rur PVC:

 • ciśnienie;
 • bezciśnienie;
 • służąc do destylacji rzadkich mediów.

Czasami na końcach rur instalowane są gniazda dla bardziej intymnego połączenia ze sobą. Instalacja domu lub dostawa rur z tworzywa sztucznego do rury wodnej bez takiego elementu odbywa się poprzez zamontowanie wszystkich części za pomocą specjalnego kleju.

Rury z PVC są dostępne w średnicach od 12 do 630 mm

Rury różnią się rozmiarem:

 1. Długość: 1, 2, 3 i 6 m.
 2. Przekrój: średnica rury z tworzywa sztucznego do rury wodnej może wynosić od 12 do 630 mm.
 3. Grubość ścian.

Eksploatacja rur PCV odbywa się przy trzech odczytach ciśnienia: 6, 10 i 16 atmosfer.

Ważne! Chociaż rury z PVC wytrzymują temperatury do 60 ° C, eksperci zalecają, aby ograniczali się do znaku maksymalnego podczas pracy w temperaturze 45 ° C.

Zalety i wady rur z tworzyw sztucznych

Jak każdy inny materiał budowlany, zastosowanie rur PVC ma swoje zalety i wady.

Rury z tworzyw sztucznych wytrzymują temperatury do 60 stopni

Zalety są następujące:

 • nie wybuchowy;
 • niska toksyczność;
 • zwiększona odporność na różne wpływy chemiczne;
 • niewielka waga;
 • doskonała przepustowość;
 • bezpieczeństwo ekologiczne;
 • brak form korozyjnych;
 • nie zapalaj;
 • długi okres użytkowania (ponad 55 lat);
 • dobra tolerancja wstrząsów hydraulicznych;
 • prostota instalacji;
 • doskonałe przewodnictwo cieplne.

Użycie materiałów o niskiej jakości podczas instalacji rury wodnej może prowadzić do wycieków

Jednak nawet przy wszystkich niewątpliwych zaletach, istnieją pewne wady, takie jak:

 • strach przed wysoką temperaturą;
 • potrzeba dokładnej izolacji w warunkach niskich temperatur;
 • złożoność recyklingu.

Przy wyborze rur PCV do budowy sieci wodociągowej należy wziąć pod uwagę wszystkie punkty od regionu zamieszkania do średnicy rur z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia w wodę.

Letni dopływ wody w domku wykonany z rur polipropylenowych

Każdy właściciel letniej rezydencji wie, że bez regularnego podlewania nie powinieneś czekać na dobre zbiory. Dlatego podczas osiedlania się w strefie podmiejskiej problem stałego zaopatrzenia w wodę dla każdego mieszkańca lata jest jednym z pierwszych.

W przypadku tymczasowej letniej rury wodnej rura może być układana na powierzchni ziemi

Ponieważ bardzo kłopotliwe i trudne jest doprowadzenie wody do wiaderek z pobliskiej kolumny lub stawu, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest ustawienie rury wodnej wykonanej z rur polipropylenowych. Oczywiście, do jego instalacji potrzebne będą odpowiednie koszty finansowe i niewielkie umiejętności fizyczne. Ale w rezultacie będziesz mieć możliwość systematycznego nawadniania ogrodu i ogrodu.

Przydatna rada! Przed rozpoczęciem układania fajki wodnej należy sporządzić wstępny schemat, biorąc pod uwagę położenie drzew owocowych, krzewów jagodowych, rzędów z warzywami.

Łączenie rur z tworzyw sztucznych za pomocą sprzęgła

Jeśli masz studnię lub studnię artezyjską na miejscu, możesz zapewnić sobie i najczystszą wodę do picia. Istnieją dwa rodzaje podmiejskiego zaopatrzenia w wodę:

 1. Demontowalny. Rury układane są na powierzchni ziemi i są połączone w taki sposób, że pod koniec sezonu woda może być łatwo zdemontowana i usunięta do przyszłego roku. Zaletą jest minimalna konserwacja, możliwość podłączenia do dowolnego źródła wody i natychmiastowe wykrywanie nieszczelności. Wadą jest coroczny demontaż konstrukcji na okres zimowy.
 2. Stać. Aby utworzyć ten rodzaj rury wodnej, rury układane są w kopanych rowach, które są pokryte ziemią od góry. Zaletami są możliwość korzystania z tego systemu zaopatrzenia w wodę nawet w zimnych porach roku. Obecność rur pod ziemią gwarantuje ich bezpieczeństwo przed złodziejami. Wady obejmują bardziej pracochłonny sposób znajdowania i eliminowania wycieków.

Schemat instalacji wymiennych dostaw wody w kraju: 1 - kątowanie śrubowe, 2 - złącze gwintowane, 3 - adapter, 4 - adapter, 5 - trójnik 90 stopni, 6 - łącznik, 7 - gwintownik, 8 - adapter, 9 - rura, 10 - pierścień uszczelniający, 11 i 12 - zaciski, 13 - dysza do nawadniania, 14 - rura 25 mm

Zanim rozpoczniesz budowę letniego zaopatrzenia w wodę, musisz wcześniej określić jej wygląd, aby poprawnie skompilować kosztorys.

Układanie podmiejskiej rury wodnej z rur PVC

Aby żyć wygodnie w wiejskim domu, mając możliwość obcowania z naturą, czystym powietrzem, spokojem i dobrze utrzymanym terenem domu, musisz wcześniej zadbać o warunki systemu podtrzymywania życia w wodzie. W związku z tym zaopatrzenie w wodę musi być zorganizowane w taki sposób, aby jego działanie i funkcjonalność nie zależały od warunków pogodowych (śnieg, grad, deszcz, ciepło). Prawidłowo dobrany materiał i umiejętne układanie rurociągu jest gwarancją trwałego i niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Przykład wstawki rury PCV do letniego wodociągu do stalowej rury centralnego zaopatrzenia w wodę

Musisz zacząć od projektu. Nie bądź profesjonalnym inżynierem i dokładnie rysuj linie, wystarczy dokładnie odzwierciedlić na papierze lokalizację domu, letnią kuchnię, ogród kwiatowy, ogród i ogród. Oznacza to, że miejsca, w których należy regularnie dostarczać wodę. Następnie możesz wykonywać pomiary i lepiej dodać trochę długości, ponieważ niektóre części rur będą się przycinać i wiązać.

Rysując ogólny widok rury wodnej, dokładnie policz wszystkie skręty rur, aby poznać wymaganą liczbę łączących się części. Zamówienie najlepiej wykonać raz, aby rury, kształtki i złączki pochodziły z tej samej partii.

Przed położeniem podziemnej rury wodnej zawsze powstaje pytanie: do jakiej głębokości powinny być zakopane rury? Właściciele prywatnych działek nie powinni zapominać, że nadejdą mrozy, a część wody pozostanie w rurach. Zgodnie z danymi technicznymi, minimalny poziom dla układania całej podziemnej komunikacji wynosi 1,6 m.

Przykład rozmieszczenia podmiejskiej rury wodnej z ułożeniem rury pod ziemią

Ten parametr obliczono na podstawie różnych pomiarów zamarzania gleby. Dlatego lepiej nie ryzykować i nie wykopać rowu o tej głębokości. Gwarantuje to działanie rurociągu w każdych warunkach pogodowych. Jeśli nie masz możliwości wykonania tak głębokiego wykopu, lepiej poszukać pomocy u lokalnej firmy budowlanej. Eksperci z dokładnością do centymetra powiedzą Ci poziom zamrożenia ziemi w twoim regionie. Oczywiście, za tę usługę trzeba będzie zapłacić.

Ważne! Ziemia na głębokości 1,6 m nigdy nie marznie, temperatura na tym poziomie jest zawsze dodatnia.

Jeśli warunki naturalne nie pozwalają na wykonanie tak głębokiego rowu (skały skalne, glina), konieczne jest wykonanie wstępnej izolacji termicznej rur. Jednak nie należy również grzebić rur PVC zbyt głęboko. Ponieważ ciśnienie może być bardzo wysokie, a rura wodna nie może znieść, pęknie i niech przepłynie.

Rura dla rury wodnej musi być położona poniżej poziomu zamarzania gruntu lub dodatkowo zaizolowana

Po całej instalacji całego zaopatrzenia w wodę należy go sprawdzić. Trzeba to zrobić, zanim okop pokryje się ziemią. Odwróć najpierw wodę do małej mocy, a następnie stopniowo zwiększaj wysokość głowy. Uważnie obserwuj, czy woda nie kopie nigdzie i swobodnie przechodzi przez rury. Nie bądź zbyt leniwy, aby ominąć rurociąg wzdłuż całej długości, zwracając szczególną uwagę na szczelność połączeń. Jeśli nie zauważyłeś żadnych odchyleń od norm, odważnie zakop w wykopie. Proces układania rury wodnej jest zakończony.

Rury i kształtki z PVC do zaopatrzenia w wodę

Zastosowanie takiej bazy jako polichlorku winylu znacznie zwiększyło wytrzymałość i praktyczność rur i kształtek do zaopatrzenia w wodę, a tym samym znacznie zwiększyło zapotrzebowanie na taki materiał budowlany wśród właścicieli daczy. Okucia to elementy niezbędne do łączenia rur z PVC. Mają również wysokie właściwości techniczne, takie jak:

 • wysoka odporność chemiczna;
 • szczelność;
 • długoterminowy.

W przypadku rur o różnych średnicach należy stosować różne typy okuć

Ważne! Rury i kształtki z PVC są tak bezpieczne dla środowiska, że ​​posiadają certyfikat większości krajów europejskich.

Okucia są zasłużenie najbardziej uniwersalnym projektem interkonektu. Są one szeroko stosowane do instalacji, najważniejsze jest to, aby wybrać je zgodnie ze średnicą rur PVC do wody. Ponieważ materiał do produkcji ma raczej niewielką wagę, takie rury mogą być łatwo transportowane nawet do odległych miejsc zamieszkania.

Dodatkowe zalety to łatwość instalacji, którą może być absolutnie każdy. Warto również zwrócić uwagę na znaczące oszczędności budżetowe. Spędziwszy minimalne środki, otrzymujesz własny system zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości w swoim ogrodzie.

Podłączanie rury metalowej i plastikowej za pomocą łącznika gwintowanego

Jak podłączyć plastikowe rury do zaopatrzenia w wodę

Istnieje kilka podstawowych sposobów łączenia rur z tworzyw sztucznych w celu utworzenia rury wodnej.

Klejenie. Przed rozpoczęciem procesu sprawdź elementy połączenia pod kątem kompatybilności. Aby to zrobić, włóż rurę do złączki - wejście musi wynosić dwie trzecie. Do dokładnego cięcia rur używaj noża lub obcinaka walcowego. Następnie końcowa sekcja jest piaskowana papierem ściernym lub zwykłym plikiem. Ostrożnie usuń wióry i dmuchnij rurką. Oczyszczona powierzchnia zostaje odtłuszczona.

Klej nakłada się na wewnętrzną powierzchnię elementów łączących. Dopiero potem rurkę ostrożnie włożono do złączki i obrócono o 1/4 obrotu. Zapewnia to równomierne rozprowadzanie kompozycji kleju. Następnie połączenie jest ustalane w trybie ręcznym do suszenia (około 25-35 sekund). Pozostałości kleju są usuwane za pomocą serwetki.

Klejenie - najprostszy sposób podłączenia rur z tworzyw sztucznych

Sprzęgło. Ten rodzaj połączenia stosuje się, gdy średnica rury przekracza 50 mm. Kawałek rury jest przymocowany do złącza, tworząc odpowiednie oznaczenia. Klej nakłada się na wewnętrzną powierzchnię rury i sprzęgła i ostrożnie mocuje zgodnie ze znakami.

Połączenie kołnierzowe. Ta metoda wykorzystuje gumową uszczelkę, która łączy żeliwny kołnierz ze śrubami.

W dzwonie. Najpierw wszystkie punkty dokowania są nasmarowane związkiem silikonowym (szczeliwo, tyłek), a następnie rura jest wkładana do gniazda do odpowiedniego oznaczenia.

Spawanie. Najbardziej niezawodna metoda instalacji. Rury powinny być bardzo równomiernie przycięte. Przy pomocy specjalnych urządzeń spawalniczych końce rur są podgrzewane do wymaganej temperatury, a następnie mocno połączone. Ta metoda łączenia jest często używana do układania rurociągu pod ziemią.

Metoda łączenia jest stosowana do łączenia rur o średnicy większej niż 5 cm

W systemie zaopatrzenia w wodę możliwe jest zastosowanie dowolnej z powyższych metod mocowania rur. Ale przed rozpoczęciem każdego z nich konieczne jest przeprowadzenie etapu przygotowawczego. Obejmuje on odcinki o wymaganej długości (upewnij się, że wszystkie średnice rur z tworzywa sztucznego dla rury wodnej są takie same), fazowanie, zdejmowanie końców rur i ich odtłuszczanie.

Budowa rury wodnej w ogrodzie wykonanym z rur z tworzyw sztucznych może znacznie poprawić warunki życia jej właściciela. Korzystając z rur PCV, stworzysz mocny i trwały system zaopatrzenia w wodę, który umożliwi racjonalną eksploatację zasobów wodnych.

Rury HDPE do zaopatrzenia w wodę, ich odmiany i metody instalacji

Zaopatrzenie w wodę prywatnego domu ze studni: cechy instalacji systemu

Rura odpływowa ścieków: funkcje i specyficzne zastosowania

Ręczna pług do odśnieżania: cechy konstrukcyjne i użytkowe

Farba do tapety do malowania i cechy jej zastosowania

Teksturowana farba do ścian i cechy jej zastosowania

Write a Reply or Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 41 = 49